Home / Blog / Incubators for immigrants: wat doe jij?

Incubators for immigrants: wat doe jij?

Op 1 december zag Incubators for immigrants het levenslicht met een paginagrootte advertentie in Het Financieele Dagblad van Inco Business Group als initiatiefnemer. De rest van de dag heeft bij initiatiefnemer Jeroen Leinders de telefoon niet meer stil gestaan. Door dit initiatief vroeg ik me af: wat hebben wij allemaal te bieden om ondernemende vluchtelingen in Nederland de weg te wijzen?

Onder andere in een artikel in Sprout van Philip Bueters wordt goed uitgelegd wat wij met de Incubators for Immigrants(www.incubatorsforimmigrants.com) beogen. Nederland wil in Startup-land koploper zijn en biedt mogelijkheden aan buitenlandse startups om zich in Nederland te vestigen. Vluchtelingen kunnen ook van deze mogelijkheid gebruik maken. Incubators for Immigrants kan enerzijds in samenwerking met INCO Business Groep helpen bij het verkrijgen van de vergunningen. Anderzijds kunnen de ondernemers door Incubators for Immigrants en haar netwerk ondersteund worden bij het verder uitwerken en realiseren van hun ondernemingsplan.

Ondernemers die welkom zijn

Voor mij was een hoogtepunt op een mooie hectische dag een berichtje dat ik ontving van één van de ondernemers waar ik mee samenwerk. Zij gaf aan dat ze als kind samen met haar moeder twee jaar achter ‘het prikkeldraad’ in een AZC had gezeten. Van haar moeder heeft zijn toen de ondernemendheid, energie en het doorzettingsvermogen meegekregen die haar nu als ondernemer helpt om succesvol te zijn. Ik ken haar als positief, gedreven, innovatief, ondernemend, iemand die met aanvankelijk kleine oplossingen grote problemen oplost. Kortom iemand die een grote positieve bijdrage levert aan het startupklimaat van Nederland en een verduurzaming van onze samenleving.

Verhalen van en over immigranten

Vorige week ontmoette ik een immigrant die samen met een aantal succesvolle immigrant ondernemers graag inspiratiebron wil zijn voor andere nieuwe immigrant ondernemers. Ik luisterde naar een student die anderhalf jaar in een sociaal isolement had gezet, afgesloten van nagenoeg alles in afwachting van zijn verblijfsvergunning. Hij stond strak in het pak tegenover me, vol zelfvertrouwen en ambitie. Ik moest aan de bij investeerders bekende tekst ‘eerst de vent dan de tent’ denken. Die vent stond voor me. In een tent horen mensen als hij niet thuis, in een succesvolle onderneming wel. 

Wat deed jij tijdens de vluchtelingen crisis?

In de Westerse wereld worden wij geconfronteerd met een humanitaire crisis, waarbij mensen hun land moeten ontvluchten en terecht komen in een afgesloten, uitzichtloze situatie. Mensen zoals jij en ik, met kennis, ervaring, doorzettingsvermogen, de ambitie om voor zichzelf en hun gezin te zorgen en een positieve bijdrage te leveren aan de wereld die wij samen delen. 

​Wat houdt mij tegen ondernemende mensen te helpen ontsnappen aan een bestaan als vluchteling in Nederland? Wat houdt mij tegen hen via een andere deur Nederland binnen te laten en ze op weg te helpen naar een toekomst waar wij samen een constructieve rol in kunnen spelen? Voor diegene die nog niet overtuigd zijn, kijk even naar de ‘talk’ van Michel Abdel Malek TEDxAmsterdam: http://tedx.amsterdam/talks/michel-abdel-malek/

Tijdens deze TED-talk dacht ik na over wat ik later wil zeggen als mijn zoon of dochter aan me vraagt wat ik eigenlijk deed tijdens de vluchtelingencrisis, de grootste humanitaire crisis van deze tijd? De kennis en ervaring om op mijn manier ondernemende mensen te kunnen helpen, heb ik de afgelopen jaren opgebouwd. Graag zet ik mijn kennis, ervaring en netwerk hiervoor in. Samen met Generous Minds beschikken wij over een enorm netwerk, mocht jij hier op dit moment nog aan ontbreken, ik hoor het graag.

Join us!

Enterprise

Our Covestors guide start ups, medium and small businesses and corporate enterprise on the road to social impact and yield.

Investors

We offer ready-made investment opportunities with a reduced risk and a prospect of profitable Good Business.

Minds

Generous Minds grows steadily. We welcome experts ready to take the step to greater meaning and social impact.

Your Good Business idea, a successful enterprise?

Our Covestors guide start ups, medium and small businesses and corporate enterprise on the road to social impact and yield.

We offer:

  • Start-ups a resilient foundation for a great future.
  • Medium and small businesses and social Enterprises a prospective for new growth.
  • NGO’s support on the road form Aid to Trade.
  • Corporate Enterprises the opportunity to innovate and make the breakthrough from Socially Responsible Entrepreneurship to Socially Relevant Entrepreneurship.

We work with you as equals to provoke, validate and enhance your Good Business ideas. And when your idea has developed into a powerful Good Business proposition, we invest and bring your business plan further to our co-investors.

Invest in Good Business with us!

Generous Minds offers ready-made investment opportunities with a reduced risk and a prospect of profitable Good Business. We guarantee sound business plans, co-invest and, if and when necessary, provide our expertise on a long-term basis. This is how we transform Good Business ideas into solid businesses.

Your expertise entrepreneurially deployed for a better world?

Our door is always open for entrepreneurs and managers ready to take the next step to greater meaning and entrepreneurship and committed to social impact and sustainable success.