Vlako mestverwerking

Volgens de familie Alders in Noord-Brabant is mest een grondstof, geen afval. Onder de naam Vlako BV wordt mest opgewerkt tot hoogwaardige nieuwe producten zoals: kunstmestvervangers, vezels en meststoffen. Kort geleden heeft Vlako een vergunning verkregen voor het verwerken van 135,000 ton mest.

Impact

In Nederland kampen we al jaren met een mestoverschot, maar wereldwijd is er een groot tekort aan meststoffen en mineralen.De producten die Vlako, samen met een partner en mede-investeerder uit mest opwerkt zijn relatief droog, waardoor vervoer over grotere afstanden mogelijk wordt. Hierdoor kan het mesttekort elders opgelost worden. Het resterende water - zo’n 90% van het volume - is zo schoon dat het geloosd kan worden in het oppervlakte water. Veel eerdere initiatieven slaagden hier niet in. 

Rol Generous Minds

Ad Komen en Geert Eenhoorn van Generous Minds ondersteunen Vlako met opstellen van een business case waarin Maatschappelijk Relevant Ondernemerschap (MRO) centraal staat en waarmee de juiste investeerders aangetrokken worden. Ad en Geert hebben beide jarenlange ervaring in de gerelateerde bedrijfssectoren van waterzuivering en compostering en het verkrijgen van financiering voor dit soort initiatieven. 

Generous Minds hebben zich gecommitteerd om betrokken te blijven tot en met succesvolle implementatie van Vlako. Deze inzet wordt gehonoreerd op ondernemende basis. De vergoeding van onze tijd, dan wel de uiteindelijke waarde van onze deelname in de onderneming is afhankelijk van het resultaat.

Join us!

Enterprise

Our Covestors guide start ups, medium and small businesses and corporate enterprise on the road to social impact and yield.

Investors

We offer ready-made investment opportunities with a reduced risk and a prospect of profitable Good Business.

Minds

Generous Minds grows steadily. We welcome experts ready to take the step to greater meaning and social impact.

Your Good Business idea, a successful enterprise?

Our Covestors guide start ups, medium and small businesses and corporate enterprise on the road to social impact and yield.

We offer:

  • Start-ups a resilient foundation for a great future.
  • Medium and small businesses and social Enterprises a prospective for new growth.
  • NGO’s support on the road form Aid to Trade.
  • Corporate Enterprises the opportunity to innovate and make the breakthrough from Socially Responsible Entrepreneurship to Socially Relevant Entrepreneurship.

We work with you as equals to provoke, validate and enhance your Good Business ideas. And when your idea has developed into a powerful Good Business proposition, we invest and bring your business plan further to our co-investors.

Invest in Good Business with us!

Generous Minds offers ready-made investment opportunities with a reduced risk and a prospect of profitable Good Business. We guarantee sound business plans, co-invest and, if and when necessary, provide our expertise on a long-term basis. This is how we transform Good Business ideas into solid businesses.

Your expertise entrepreneurially deployed for a better world?

Our door is always open for entrepreneurs and managers ready to take the next step to greater meaning and entrepreneurship and committed to social impact and sustainable success.