Vlako mestverwerking

Volgens de familie Alders in Noord-Brabant is mest een grondstof, geen afval. Onder de naam Vlako BV wordt mest opgewerkt tot hoogwaardige nieuwe producten zoals: kunstmestvervangers, vezels en meststoffen. Kort geleden heeft Vlako een vergunning verkregen voor het verwerken van 135,000 ton mest.

Impact

In Nederland kampen we al jaren met een mestoverschot, maar wereldwijd is er een groot tekort aan meststoffen en mineralen.De producten die Vlako, samen met een partner en mede-investeerder uit mest opwerkt zijn relatief droog, waardoor vervoer over grotere afstanden mogelijk wordt. Hierdoor kan het mesttekort elders opgelost worden. Het resterende water - zo’n 90% van het volume - is zo schoon dat het geloosd kan worden in het oppervlakte water. Veel eerdere initiatieven slaagden hier niet in. 

Rol Generous Minds

Ad Komen en Geert Eenhoorn van Generous Minds ondersteunen Vlako met opstellen van een business case waarin Maatschappelijk Relevant Ondernemerschap (MRO) centraal staat en waarmee de juiste investeerders aangetrokken worden. Ad en Geert hebben beide jarenlange ervaring in de gerelateerde bedrijfssectoren van waterzuivering en compostering en het verkrijgen van financiering voor dit soort initiatieven. 

Generous Minds hebben zich gecommitteerd om betrokken te blijven tot en met succesvolle implementatie van Vlako. Deze inzet wordt gehonoreerd op ondernemende basis. De vergoeding van onze tijd, dan wel de uiteindelijke waarde van onze deelname in de onderneming is afhankelijk van het resultaat.

Join us!

Ondernemingen

Onze Covestors begeleiden start ups, MKB en corporate ondernemingen in Good Business op weg naar maatschappelijke impact en rendement.

Investeerders

Wij bieden kant en klare investeringsmogelijkheden met een verlaagd risico en zicht op rendabele Good Business. Wij investeren mee en zorgen voor blijvende strategische begeleiding.

Minds

Generous Minds groeit gestaag. We verwelkomen professionals die de stap willen maken naar meer zingeving en ondernemerschap, die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan.

Uw Good Business idee een succesvolle onderneming?

Onze Covestors begeleiden start ups, MKB en corporate ondernemingen op weg naar maatschappelijke impact en rendement.

Wij bieden: 

  • Start-ups een veerkrachtig fundament voor een mooie toekomst.
  • MKB- en sociale ondernemingen nieuw groeiperspectief.
  • NGO’s ondersteuning in de stap van aid naar trade.
  • Corporate ondernemingen de mogelijkheid om te innoveren.

Gelijkwaardig schuiven wij aan om Good Business ideeën uit te dagen, te valideren en te versterken.  En als uw business idee eenmaal een krachtige Good Business propositie is, dan investeren wij en brengen wij businessplannen verder richting onze mede-investeerders. 

Met ons investeren in Good Business?

Generous Minds biedt investeerders kant en klare investeringsmogelijkheden met een verlaagd risico en zicht op rendabele Good Business. Wij investeren mee en zorgen voor blijvende strategische begeleiding. Generous Minds zet goede business ideeën om in krachtige ondernemingen.

Je expertise ondernemend inzetten voor een betere wereld?

Generous Minds groeit gestaag. We verwelkomen professionals die de stap willen maken naar meer zingeving en ondernemerschap, die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Mensen die met ons in vrijheid en verbondenheid maatschappelijke impact en duurzaam succes willen bereiken.