Home / Ondernemend de wereld mooier maken

Ondernemend de wereld mooier maken

Missie

Steeds meer bedrijven ontdekken dat maatschappelijk relevant ondernemen de toekomst heeft. Dagelijks worden innovaties die de samenleving vooruit helpen, succesvol in de markt gezet. Generous Minds heeft als missie om het succes van deze Good Business te vergroten en te versnellen. Maatschappelijke uitdagingen treden wij ondernemend tegemoet. Zo leggen wij ons gewicht in de schaal voor een betere wereld. 

Methode

Bij Generous Minds werken we met onze Covestment Methode. Deze is erop gericht Good Business bedrijven versneld succesvol te maken en is gebaseerd op ervaring én nieuwe inzichten. Wij geloven in de kracht van het collectief en nemen beslissingen op basis van verantwoordelijkheden, expertise en samenhang. Op basis van deze holistische visie bouwen wij aan waarde- en betekenisvolle bedrijven.

​Onze methode is gebaseerd op:

 • Onze overtuiging dat Good Business de toekomst heeft​.
 • Een holistische en resultaatgerichte visie.
 • Het vertalen van groeiambities in groeiplannen op alle strategische kerngebieden.
 • Het geven van inzicht in de benodigde financiële en professionele ondersteuning.

Minds

Onze Minds zijn inhoudelijke zwaargewichten. Op beslissende momenten bepalen wij het verschil tussen succes en falen. Wij bundelen onze krachten om collectief meer maatschappelijke impact te bereiken. Onze Covestors in Good Business worden afgerekend op resultaat en investeren zelf daadwerkelijk mee.

Als Generous Minds:

 • Dagen wij uit en valideren en versterken wij Good Business ideeën.
 • ​Garanderen wij toegevoegde waarde op basis van het 7/10 principe / no cure no pay.
 • Reserveren wij tot 50% van ons uurtarief voor lange termijnparticipaties of leningen.
 • Eren wij ondernemerschap. Wij zijn nooit uit op een meerderheidsbelang.
 • Zorgen wij voor toegang tot Slow Money, van onszelf en van onze investeerders.

​Money

Generous Minds biedt investeerders kant en klare investeringsmogelijkheden met een verlaagd risico en zicht op rendabele Good Business. Wij garanderen goed doortimmerde businessplannen, investeren mee en zetten onze expertise waar nodig en wenselijk blijvend in. Goede ideeën zetten wij zo om in vitale ondernemingen.

Wij staan voor:

 • Maatschappelijke impact en financieel rendement gaan hand in hand.
 • Lange looptijden, wij bouwen aan continuïteit.
 • Gunstige kredietverlening voor Good Business ondernemingen.
 • Een minderheidsbelang voor investeerders, ondernemers blijven in hun kracht staan.
Maatschappelijk relevant ondernemen heeft de toekomst.

Good Business

Generous Minds zet ondernemingen in hun kracht die de leefbaarheid van onze wereld voor nu en later willen verbeteren, die verder kijken dan hun directe eigen belang op de korte termijn. Samen met deze Good Business realiseren wij maatschappelijke impact en financieel rendement op belangrijke maatschappelijke terreinen, zoals werken, wonen voeding en gezondheid. 

Werken

Waardevol werk, goede arbeidsvoorwaarden en kansen mogelijk maken voor iedereen.

Natuurbeheer

De natuurlijke leefomgeving waarderen en zorgvuldig beheren in een gezonde balans tussen mens en natuur. 

Energie

Innoveren op het het gebied van duurzame energiewinning- en besparing. 

Recycling

Afval verminderen en grondstoffen innovatief hergebruiken.

Gezondheid

Een innovatieve gezondheidszorg neerzetten van en voor iedereen.

Transport

Minder kilometers duurzaam afleggen.

Wonen

Bouwen aan een optimale thuisbasis voor iedereen. 

Onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen mogelijk maken, zodat mensen zich blijvend ontwikkelen. 

Voeding

Veilig, gezond en duurzaam voedsel produceren met respect voor mens, dier en milieu.

Samenleving

Een open samenleving, waarin mensen zich veilig en vrij voelen.

Join us!

Ondernemingen

Onze Covestors begeleiden start ups, MKB en corporate ondernemingen in Good Business op weg naar maatschappelijke impact en rendement.

Investeerders

Wij bieden kant en klare investeringsmogelijkheden met een verlaagd risico en zicht op rendabele Good Business. Wij investeren mee en zorgen voor blijvende strategische begeleiding.

Minds

Generous Minds groeit gestaag. We verwelkomen professionals die de stap willen maken naar meer zingeving en ondernemerschap, die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan.

Uw Good Business idee een succesvolle onderneming?

Onze Covestors begeleiden start ups, MKB en corporate ondernemingen op weg naar maatschappelijke impact en rendement.

Wij bieden: 

 • Start-ups een veerkrachtig fundament voor een mooie toekomst.
 • MKB- en sociale ondernemingen nieuw groeiperspectief.
 • NGO’s ondersteuning in de stap van aid naar trade.
 • Corporate ondernemingen de mogelijkheid om te innoveren.

Gelijkwaardig schuiven wij aan om Good Business ideeën uit te dagen, te valideren en te versterken.  En als uw business idee eenmaal een krachtige Good Business propositie is, dan investeren wij en brengen wij businessplannen verder richting onze mede-investeerders. 

Met ons investeren in Good Business?

Generous Minds biedt investeerders kant en klare investeringsmogelijkheden met een verlaagd risico en zicht op rendabele Good Business. Wij investeren mee en zorgen voor blijvende strategische begeleiding. Generous Minds zet goede business ideeën om in krachtige ondernemingen.

Je expertise ondernemend inzetten voor een betere wereld?

Generous Minds groeit gestaag. We verwelkomen professionals die de stap willen maken naar meer zingeving en ondernemerschap, die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Mensen die met ons in vrijheid en verbondenheid maatschappelijke impact en duurzaam succes willen bereiken.